16. Varför hamnar jag alltid i samma fälla? Förstå stressens onda cirkel 

→ Följ Lev Som Du Vill på Instagram och Facebook, samt lyssna och prenumerera på podden där du vanligtvis lyssnar på poddar, förslagsvis på Apple Podcasts eller Spotify.

Stress är en alltför vanlig del av moderna livet, och många av oss känner ofta att vi är fast i en ständig cykel av stress som vi har svårt att bryta. Det är dock viktigt att förstå de underliggande mekanismerna bakom denna cykel för att kunna hantera stressen effektivt.

Varför reagerar vi på stress på samma sätt?

Stressreaktioner kan ofta kännas automatiska. Detta beror på att våra reaktioner inte bara är betingade av de aktuella omständigheterna, utan också av våra tidigare erfarenheter och inlärda beteenden. Genom att bli medveten om dessa mönster kan vi börja göra medvetna val som bryter cykeln och leder till en hälsosammare hantering av stress.

ABC-modellen inom KBT

Ett användbart verktyg för att förstå våra stressreaktioner är ABC-modellen inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Modellen hjälper oss att identifiera:

A (Antecedent): Det som utlöser vår stress. Detta kan vara externa händelser som arbetspress, eller interna triggers som personliga krav eller fysiska känslor som hjärtklappning.

B (Beteende): Våra faktiska reaktioner på dessa triggers, såsom att jobba övertid, skippa raster eller reagera irriterat.

C (Konsekvens): Resultaten av våra beteenden, både på kort och lång sikt. Kortsiktiga konsekvenser kan vara tillfälliga lättnader, men de långsiktiga effekterna kan innebära ökad stress och utmattning.

Exempel: Sofias stresscirkel

Låt oss ta Sofia som exempel. När Sofia blir ombedd att ta på sig ett extra projekt på jobbet (A), känner hon sig överväldigad men tackar ja (B) för att visa sig pålitlig. Konsekvensen (C) blir att hon arbetar övertid och missar värdefull tid med sin familj, vilket leder till ytterligare stress. Denna typ av cykel är vad många av oss upplever regelbundet.

Bli medveten och bryt mönstret

Det första steget mot att hantera stress effektivt är medvetenhet. Genom att förstå ABC-modellen kan vi identifiera våra triggers och reaktioner, och aktivt välja att agera annorlunda. Det kräver övning och ibland professionell hjälp, men förändringen mot en bättre stresshantering är möjlig.

Lyssna på podcastavsnittet

För att ytterligare utforska dessa koncept och få praktiska tips på hur du kan bryta din stresscykel, lyssna på det senaste avsnittet av ”Lev som du vill i befintligt skick”. I avsnittet går jag igenom ABC-modellen i detalj. Du får också en övning som du kan börja med direkt så du kommer närmare det liv du vill leva 🙂

Spellista som fördjupar:

Slut fred med stressen: när kampen tystnar, avsnitt 13
Stressens budskap och friskhetstecken, avsnitt 14
Balansera gas och broms genom autonoma nervsystemet, avsnitt 15

Varukorg
Rulla till toppen