2. Självacceptans: övervinn självkritik och omfamna dig själv

→ Följ Lev Som Du Vill på Instagram och Facebook, samt lyssna och prenumerera på podden där du vanligtvis lyssnar på poddar, förslagsvis på Apple Podcasts eller Spotify.

Att uppnå självacceptans är en resa som många av oss brottas med. Det är en process som kräver tålamod, förståelse och ett ständigt arbete med det inre jaget. I det senaste avsnittet av podcasten tar jag upp just detta ämne, och ger dig insikter och verktyg för att kunna leva ett mer självaccepterande liv.

Vi börjar med att utforska vad självacceptans innebär och hur det påverkar vårt välmående. Självacceptans är inte bara en fråga om att tolerera sig själv, utan att fullt ut omfamna och uppskatta den du är, med alla dina styrkor och svagheter. Det är en konst att se bortom misstag och erkänna att du är mer än dina prestationer. Vi pratar om vikten av att inte låta självkritik och jämförelser med andra stjäla vår livsglädje, vilket kan leda till ångest och förhindra oss från att ta risker och leva det liv vi önskar.

I avsnittet diskuteras också vikten av att jobba med sina självkritiska tankar och svåra känslor och lyfta in ett mer accepterande mindset. Detta är en metod som kan leda till en djupare självinsikt och större självacceptans. Genom att regelbundet reflektera över våra upplevelser, skapar vi utrymme för att bättre förstå våra reaktioner och känslor. Det blir ett verktyg för att hantera negativa tankegångar och svåra situationer, vilket kan vara avgörande för att utveckla en starkare och mer förlåtande relation till oss själva.

I avsnittet betonar vi även hur viktigt det är att tillåta sig att vara mänsklig. Livets resa är unik för varje person, och genom att acceptera det kan vi hitta tröst och styrka inom oss själva. Genom att ta ett djupt andetag och ge oss själva utrymme att vara imperfekta, kan vi navigera livet med en ökad förståelse och kärlek till oss själva.

Så, vad innebär detta för dig i praktiken? Ett första steg kan vara att bli mer medveten om din självkritik och de negativa tankemönster som kan uppstå, exempelvis när du missar en deadline eller spiller ut ett glas vatten på ett café. Att bli medveten om dessa tankar är det första steget för att kunna ändra dem. Försök sedan att omvandla dessa självkritiska tankar till accepterande och förlåtande budskap.

Ett annat praktiskt steg är att börja reflektera över dina styrkor och det du uppskattar hos dig själv. Acceptans handlar inte om att alltid tycka om allt hos dig själv, utan snarare om att konstatera att ”detta är jag just nu”. Från den utgångspunkten kan du börja jobba med dig själv och dina förutsättningar.

Det är dessa ämnen och fler som jag tar upp i avsnittet, med målet att ge dig de verktyg och perspektiv som behövs för att kunna omfamna dig själv och ditt liv fullt ut. Jag hoppas att du genom att lyssna på avsnittet kommer ett steg närmare ett mer självaccepterande och uppfyllande liv.

/Lena Olsson-Lalor 

Varukorg
Rulla till toppen