3. Styrkor och svagheter: Hitta balansen inom dig

→ Följ Lev Som Du Vill på Instagram och Facebook, samt lyssna och prenumerera på podden där du vanligtvis lyssnar på poddar, förslagsvis på Apple Podcasts eller Spotify.

I en värld som konstant påverkas av förändring och utveckling är det av yttersta vikt att vi förstår och hanterar våra inre kraftfält. Att känna till sina styrkor och svagheter är en grundläggande aspekt av personlig utveckling och självinsikt. 

I detta avsnitt av ”Lev som du vill i befintligt skick” tar vi oss på en resa där vi utforskar hur vi kan uppnå en balans mellan dessa två krafter som formar vårt beteende och påverkar våra livsval.

Vi börjar med att understryka betydelsen av självkännedom och hur den kan vara nyckeln till att förvandla svagheter till styrkor. Genom en övning uppmanas du att brainstorma och lista dina personliga egenskaper i två kolumner: styrkor och svagheter. Övningen ger dig inte bara en chans att självreflektera utan också en möjlighet att identifiera hur dina egenskaper kan fungera både som fördelar och nackdelar i olika sammanhang.

Denna övning blir startpunkten för att reflektera över hur vi kan se en styrka i varje svaghet och vice versa. Genom att ta exemplet ”noggrannhet”, hur denna egenskap kan bli en svaghet om den blir till överdriven pedantism. På samma sätt kan en upplevd svaghet, som dålig tidsplanering, visa sig vara en förmåga att slutföra uppgifter effektivt. Det handlar om att förstå och acceptera att varje styrka har en potentiell svaghet och att varje svaghet kan vara en dold styrka.

Det är viktigt att känna till och respektera våra gränser. Vi behöver lära oss hur vi kan bli medvetna om när en styrka börjar skada oss istället för att hjälpa, och hur vi kan hantera denna insikt. Denna självacceptans och medvetenhet om våra gränser är avgörande för att vi ska kunna leva det liv vi önskar oss.

 Ta dig tid att grunna över dessa insikter och det är okej att processen tar tid.

Att förstå och acceptera våra styrkor och svagheter är inte bara en övning i självförbättring, det är en resa mot att skapa en helhet av våra unika egenskaper. 

/Lena Olsson-Lalor 

Varukorg
Rulla till toppen